Categories
creative LINE ADS

ข้อกำหนดและแนวทางการเขียนข้อความโฆษณา LINE

ข้อกำหนดและแนวทางการเขียนข้อความโฆษณา LINE ADS PLATFORM

 • การระบุชื่อแบรนด์สินค้าในโฆษณา ต้องมีการระบุชื่อบริษัทหรือแบรนด์ของสินค้าในสื่อโฆษณาเสมอ โดยชื่อหรือโลโก้นั้นต้องใหญ่พอที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ และต้องระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์
 • ห้ามใช้ข้อความหรือเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดความสับสน หรือตีความผิดว่า LINE เป็นผู้ให้บริการ ห้ามใช้โลโก้ LINE Character บริการหรือเนื้อหาที่เป็นของ LINE ไปในทางที่ทำให้เกิดความสับสนหรือทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าโฆษณานั้นเป็นของ LINE

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LINE Character ซี่งเป็นลิขสิทธิ์ของ LINE Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่อนุญาติให้นำไปใช้ในโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาติ ในกรณีที่ใช้ the LINE logo, LINE icon, or LINE@ logo กรุณาปฏิบัติติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานตามลิงค์ URL ด้านล่างนี้https://line.me/en/logohttps://media.line.me/en/how_to_install

 • การใช้คำว่า “เพื่อน” “friend” (ในกรณีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อน ในที่นี้หมายถึง สถานะของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเพื่อนของ บัญชีทางการของ LINE เช่น Official Account หรือ LINE@ ห้ามใช้คำที่ไม่ถูกต้องเช่น “Frenz” กรุณาใช้คำให้ถูกต้อง “friends” (ในกรณีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • ห้ามลงโฆษณาที่มีสปอนเซอร์หลายราย
 • ห้ามทำการขายพื้นที่โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาติจาก LINE และเมื่อคำนึงถึงความสนใจผู้ใช้บริการ การที่มีข้อมูลของผู้ลงโฆษณารายอื่นมารวมอยู่ด้วยนั้นก็เป็นสิ่งที่ห้าม
 • ข้อจำกัดเกี่ยวกับลิงก์ URL ห้ามใช้ลิงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโฆษณา โฆษณาและเนื้อหาต้องดูเป็นธรรมชาติ เมื่อมองจากมุมมองของผู้ใช้งาน
 • จำนวนข้อความในชิ้นงานโฆษณา ตัวหนังสือที่มากเกินไปในรูปชิ้นงาน อาจจะทำให้โฆษณามีการแสดงผลน้อยลงจนถึงไม่แสดงผลเลย แนะนำให้ใส่ข้อความบนรูปให้น้อยที่สุด ความสอดคล้องของโฆษณา ส่วนประกอบโฆษณาทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นๆ ต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำการนำเสนอ รวมถึง กลุ่มเป้าหมายที่ดูโฆษณา โฆษณาต้องแสดงถึงบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ที่กำลังโฆษณาอยู่อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โปรโมทใน ข้อความของโฆษณาต้องตรงกับรายการที่โปรโมทในเพจเริ่มต้น และไซต์ปลายทางจะต้องไม่นำเสนอหรือลิงก์ไปที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้าม ใช้ลิงก์ที่พาผู้ใช้งานไปหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้จากสมาร์ทโฟน
 • ห้ามใช้ลิงค์ที่เพจปลายทางไม่สามารถดูได้จากสมาร์ทโฟน (กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงค์ของท่านใช้ได้กับสมาร์ทโฟน) ห้ามใช้เว็บเพจที่มีตัวอักษรข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่สมส่วนกับหน้าจอของสมาร์ทโฟน
 • ห้ามใช้ภาษา เนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ หรือมีความรุนแรง
  ห้ามใช้ชิ้นงานโฆษณาที่มีเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่ดี หรือข้อความที่อาจจะก่อให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจ
  ห้ามใช้ภาพที่มีการโชว์เรือนร่าง หรือดูเป็นการชี้นำทางเพศมากเกินไป ห้ามใช้ภาพชุดว่ายนํ้าหรือชุดชั้นในที่ไม่เกี่ยวกับโฆษณา
  ห้ามใช้ภาษา เนื้อหาที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง แบ่งแยกบุคคล จากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ หรือเนื้อหาต่อต้านสังคม
 • ห้ามใช้ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดการตีความผิด
  ห้ามลงชิ้นงานโฆษณาที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่า สินค้าหรือบริการ ดีกว่าผลที่จะได้รับจริง
  ห้ามลงเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำทางด้านการเงิน ที่ทำให้เข้าใจว่าจะ ถูกรางวัลหรือได้รับเงินจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 • ห้ามใช้ภาษาที่มีการใช้คำที่เป็นที่สุด เช่น “ดีที่สุด” “อันดับ1” ” No. 1 ”
  ห้ามใช้ภาษาที่มีการสื่อความหมายที่เป็นที่สุด เช่น “ดีที่สุด” “อันดับ1” ” No. 1”
  ในกรณีที่ชิ้นงานโฆษณามีคำที่มีการสื่อความหมายขั้นสูงสุด เช่น “World’s First“ “ที่หนึ่งของโลก“ “the best““ดีที่สุด” “อันดับ1”
  และจะต้องมีการระบุที่มาของแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาของการสำรวจ และปีที่ทำการสำรวจอย่างชัดเจนใน linked pages และชิ้นงานโฆษณา
 • ภาษาหรือข้อความที่สร้างเพื่อมุ่งหวังข้อมูลส่วนตัว จากการลงทะเบียนหรือวิธีการที่คล้ายคลึง
  ในกรณีที่ชิ้นงานโฆษณาพาผู้ใช้บริการไปยังเว็บเพจอื่น และมีการสนับสนุนให้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องทำการกล่าวระบุให้
  ชัดเจนว่าลิงค์นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ LINEและบริษัทในเครือของ LINE ใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
  ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องผู้ใช้ กรุณาหลีกเลี่ยงการชักชวนบังคับให้ผู้ใช้ลงทะเบียน
 • ห้ามกล่าวอ้างถึงผลของการดูแลรักษา หรือการรักษาด้วยยา
 • ห้ามใช้คำที่เกี่ยวข้องกับผลของการดูแลรักษา หรือการรักษาด้วยยา ( ยกเว้นยาที่มีการรับรอง)
 • ห้ามใช้รูปและวีดีโอที่มีการแสดงภาพ ”ก่อนและหลัง” (before/after)
 • ห้ามใช้ภาษาหรือเนื้อหาที่มีการเปรียบเทียบ
 • ห้ามลงชิ้นงานโฆษณาที่มีเนื้อหาเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้อื่น

 

โฆษณาจะถูกปฏิเสธทันทีถ้าหากเป็นธุรกิจต่อไปนี้

 1. ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนันบอล หวย เกมส์ที่ไม่ได้มาซึ่งเงินที่ถูกกฎหมาย
 3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ทำนายโชคชะตา เครื่องราง การไล่ผี และการบริจาคเงิน
 4. การช่วยเหลือในการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่น นอกจากญาติของเด็ก
 5. อาหารและอาหารเสริม (เช่น นม) สำหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก
 6. อาหารเสริมหรือยาบำรุงที่ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ
 7. บริการซื้อขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต
 8. โรงรับจำนำ/ เพชรหลุดจำนำถึงแม้ว่าจะมีใบการันตรีของแท้
 9. การให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง และ การระดมทุน
 10. ธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) เช่น ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง
 11. การทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

เนื้อหาที่มีความผิดบ่อย

 1. ห้ามใช้รูปและวีดีโอที่มีการแสดงภาพ ”ก่อนและหลัง” (before/after)
 2. ภาพที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น ภาพซูม [สิว ฝ้า กระ หัวล้าน สะเก็ดเงิน ผมร่วง]
 3. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ที่ไม่มีเอกสารรับรอง)
 4. ยาจำหน่ายตามใบสั่งยาที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะด้าน เช่น ยาปฏิชีวนะ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาเกี่ยวกับรักษาต้อตา, ยาหยอดตา
 5.  รูปที่มีรายละเอียดของภาพตํ่า เช่น ภาพถูกตัดไม่เป็นธรรมชาติ สะกดคำผิด ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6.  ภาพที่แสดงตัวเลขหรือมีการวัดค่าต่างๆ เช่น ที่ชั่งนํ้าหนัก สายวัด เครื่องวัดนํ้าตาล
 7. ห้ามใช้รูปภาพ คุณหมอหรือผู้เชียวชาญ
 8. สินค้าและบริการที่ไม่น่าเชื่อถือ
 9. ทองไมครอน ทองชุบ ทองปลอม เงินปลอม เพชรปลอม พลอยปลอม ไม่สามารถลงโฆษณาได้