Greeting Message คือ  ข้อความทักทายเมื่อผู้ซื้อรับแอดไลน์เป็นเพื่อน โดยสามารถสร้างข้อความทักทายสูงสุด 5 ข้อความ Greeting Message  มีความสำคัญสำหรับ ธุรกิจ เพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและประทับใจให้กับสินค้าหรือแบรนด์ได้