เป็นระบบที่จะช่วยทำให้รู้จักลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลจากข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์ผ่านระบบ AB test