1.เข้าไปที่  https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/

เลือก สร้างบัญชีรับรอง และ สร้างบัญชีทั่วไป

2.เมื่อกดสร้างบัญชี เลือก Log in with LINE account และ จะเจอรายเอียดต่างๆ

ใส่รายละเอียดและ กดคลิก ดำเนินการต่อ

ตรวจสอบรายละเอียด และ กดคลิก ส่ง

เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย คลิก ไป LINE Official Account Manager เพื่อใช้งานแอคเคาท์