ข้อมูลเชิงลึก คือ การแสดงผลสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นของกิจกรรมต่างๆทั้งหมดในการใช้งาน เช่น เพื่อน ข้อความ แชท ไทม์ไลน์ คูปอง และบัตรสะสมแต้ม เป็นต้น